[EC執] 追入fcc星際影視鏈

fcc星際影視鏈,將會在明天12月6號上線。先會上幣虎,7號再上pk.top交易平台,再遲少少可能會上多幾個交易平台。點解我咁睇好fcc,會寫追入?現在就簡單講下fcc的優勢。

fcc發行2100萬粒,團隊占8%,168萬粒,合作伙伴10%,210萬粒。私募15%,315萬粒,公開發行25%,525萬粒。掘碰30%,630萬粒,基金12%,252萬粒。發行價每粒0.9美金。

因fcc係以ipfs的技術,以去中心化,將影片放上網,同時無論天崖海角的礦工都可以上網睇一些可能有些地區的禁片。睇片的同時又有礦工的收益。所以此概念一定會大熱。

以市值計,公開發行25%即港幣4000萬左右。如炒開細價股的都知道。以一隻歸邊股,市值可炒上五十至一百億。少的也有30億。所以如0.9一美元計。升十倍應該無難度。再加上去中心化睇片可賺錢這概念。我相信好多地區的人都會參予這個項目。幣少人多這一爭,也會能讓幣價急升。同時好多買左ipfs礦機的礦工,我也相信佢地不會錯過這個大好機會,買入fcc做拆押來掘礦。如一部36tb的礦機,每tb要3粒fcc做抵押。就要108粒fcc,以全球過萬部ipfs部礦機機,祇要一半的礦機掘fcc,已經要買過百萬粒fcc幣來做抵押。所以既可上網睇片,又可以賺幣。同幣價的升值。我又點會唔第一時間追入。

由於剛開始時,fcc的對頭交易是以比特幣作交易。所以我會先在幣虎開戶,同時將以前買落的十幾粒比特幣轉入幣虎作追入的準備。希望短時間內大升十幾倍,幾十倍,到時我又可以過肥年。